رشته ریاضی فیزیک

در این بخش نمونه سوالات امتحان ترم اول ، ترم دوم ، شبه نهایی ، و نهایی از سال 1399 تا حال حاضر گنجانده شده است

رشته ی علوم تجربی

در این بخش نمونه سوالات امتحان ترم اول ، ترم دوم ، شبه نهایی ، و نهایی از سال 1399 تا حال حاضر گنجانده شده است

رشته ی علوم انسانی

در این بخش نمونه سوالات امتحان ترم اول ، ترم دوم ، شبه نهایی ، و نهایی از سال 1399 تا حال حاضر گنجانده شده است

سلام